vissza

Jász Múzeum (Das Jazygische Museum)
Jászberény, Ungarn

Fotos: dr. Edit Hortiné Bathó, Gábor Bugyi, János Tóth

Korbflechten

Körbe aus Ruten

Besenbindung

Besen aus Mohrhirse

Schilfflechten

Flechten von dikó
(einfaches Bett)

Flechten von dikó
(einfaches Bett)

Stuhl mit Sitzfläche aus Maisstroh

Simperl aus Stroh mit Spiraltechnik

Bienenkorb aus Stroh

Toboz
(Eierkorb aus Stroh)

Brotkorb aus Stroh

Bienekörbe auf Balken