Előzmények

„Határok nélkül”
Hagyományőrző kézművesség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Sajó völgyében, Háromszéken és Burgenlandban

A Kézművesség határok nélkül című rendezvénysorozatunkat 2005-ben indítottuk el. Tervünk nyolc évre szól, melynek során négy téma köré csoportosítva mutatjuk be Jász-Nagykun-Szolnok megye kézműves hagyományait és képviselőit. Első két témánk feldolgozását 2008-ban fejeztük be, s 2009-ben készítettük elő Körmönfontak című programunkat (kiállítások, kézműves bemutatók, foglalkozások, vásárok).

A fazekasság bemutatását a Korong mesterei címen indítottuk (tiszafüredi, mezőtúri, karcagi fazekasok kiemelkedő jelentőségére építve). 2005-2006.

Tovább>>

A szövés-varráshoz, az öltözködéshez, kapcsolódó mesterségek bemutatását (szabó, csizmadia, kékfestő, szűcs, csipkeverő stb.) a Tű, cérna, olló rendezvényei mutatták be. 2007-2008.

Tovább>>

Körmönfontak. Fonatok, csomók, bogok címmel napjainkban indítjuk útjára a sorozat harmadik egységét különböző alapanyagokat, eltérő technikákat felhasználva (vessző, gyékény, szalma, rongy, ötvösség, lószerszám, hajfonat). 2009-2010.

A táplálkozással (élelmiszerkészítéssel) kapcsolatos mesterségek témakörében pékekkel, cukrászokkal, mézeskalácsossal, cukorkakészítővel, száraztészta készítővel, hentessel foglalkozunk. 2011-2012.

Négy helyszínen, Szolnokon, Szabadkán - a második sorozatban Szabadka helyett Eisenstadtban -, Kézdivásárhelyen és Rozsnyón szerveztük meg programjainkat a térség egész területéről bevonva a kézműveseket, specialistákat. Ma élő kézművesek hagyományos módon készített termékeinek legszebb és legújabb darabjaiból rendeztünk kiállítást a szolnoki Damjanich János Múzeumban dolgozó szakemberek segítségével.

A tárlatokon fotókról, projektoros vetítés során, CD-lemezről ismerhették meg a látogatók a kézművesség múltbeli fogásait, múzeumokban őrzött tárgyait, dokumentumait, a népi díszítőművészet megőrzésre méltó elemeit. A kiállítások ideje alatt folyamatosan mutatkoztak be a meghívott kézművesek a kiállítóhelyeken. Kiemelt célunk volt a rendezvényeken a gyermekek, a fogyatékosok bevonása minél nagyobb számban. A kiállításokon külön egységet építettünk, ahol kitapinthatták a tárgyakat. A tárlatokhoz többnyelvű katalógus és CD készült.

Alapvető célunk a fent felsorolt szakmák megismertetése, a mai ember számára közérthető, ám pontos, hiteles formában. Értékeik kiemelésére, hasznosságuk bemutatására törekszünk. Ennek közvetlen módszere a kézműves bemutató, a kiállítás, a műhelylátogatás, a tudományos igényű ismeretterjesztés több fórumon (szóbeli, nyomtatott, multimédiás és internetes).

Jász-Nagykun-Szolnok megye (elsősorban hátrányos helyzetű kistérségeinek) kézműves iparosainak hagyományon alapuló termékeit mutatjuk be, népszerűsítjük, lehetőséget teremtve számukra új társadalmi és gazdasági kapcsolatok kialakítására, nemcsak Magyarországon, hanem három külföldi kistérségében is. Szándékunk a mesterségek és mesterek társadalmi elismertségének növelése.

A kulturális rendezvények alkalmat adnak a civil szervezeteknek, megyei intézményeknek és a múzeumoknak közös munkára, tapasztalatcserére az együttműködő térségekben.

A program során felkutatjuk a sok évszázados hagyományra épülő kézműves mesterségek jelenkori értékeit, s kiállításokkal, bemutatókkal, foglalkozásokkal, vásárokkal lehetőséget adunk termékeik népszerűsítésére a lehető legszélesebb körben. Nem kevésbé fontos hozadéka lehet a programnak a tömegáruk dömpingjével szemben helyreállítani a MESTERSÉGEK és MESTEREK társadalmi elismertségét. A rendezvényeinken vagy az azok által létrejövő új kapcsolatok révén megrendelésekhez, munkalehetőséghez, s nem utolsó sorban új tapasztalatokhoz igyekszünk juttatni a kézműveseket, melyek segíthetnek, mesterségbeli tudásuk bővítésében, a piacok felkutatásában vagy az együttes fellépésben valamely közös ügy érdekében (pl. megjelenés új programokon, pályázatok megírása).


Pató Mária-Pusztai Gabriella