vissza

Jablonca Polgári Társulás

A Jablonca Polgári Társulás 2001-ben alakult abból a célból, hogy Jablonca község, valamint a régió szellemi és tárgyi örökségének megőrzésén munkálkodjék. Tevékenységében olyan helybéli lakosok vagy nem helybéli szimpatizánsok vesznek részt, akiknek munkája az önkéntességen alapul, akik képesek együtt dolgozni, és akik képesek szülőfalujuk és a régió érdekeit személyes érdekeik fölé helyezni.

A Társulás tevékenységi területe:
- A helyi népi és szakrális jellegű műemlékek és műemlék jellegű objektumok megőrzése és védelme (Kapossy György 48-as honvédhadnagy sírjának és obeliszkjének rendbetétele a helyi temetőben, a helyi római katolikus templom komplex rekonstrukciója együttműködve az önkormányzattal)
- Fesztiválok, kulturális műsorok, kiállítások, előadások szervezése (kézműves vásárok és fesztiválok megrendezése, a Berkő népdalkör előadásai, Écsi Gyöngyi meseszínháza, templomi koncert zsoltárokból és imádságokból, Arany János megzenésített balladái a kassai Pátria együttes előadásában, a kassai Csámborgó népi zenekar fellépései, a rozsnyói Búzavirág néptáncegyüttes fellépései, reneszánsz énekek és táncok, a kassai Thália Színház előadásai, előadások a község turisztikai lehetőségeiről, a magyar történelem jeles eseményeiről, fotókiállítások, néprajzi kiállítások itthon és külföldön, gyermek alkotótáborok anyagának bemutatása stb.)
- Saját kiadói tevékenység folytatása, a lakosság tájékoztatottságának javítása, a közérdekű információk közzététele, tájékoztatás az önkormányzat munkájáról (a KOLOMP című, negyedévenként megjelenő helyi lap kiadása)
- A sokéves múlttal rendelkező, de ma már nem működő helyi kulturális szervezetek újjáéledésének ösztönzése (Csemadok, nyugdíjas klub)
- Felvilágosító programok szervezése (tájékoztatás az adóról, a helyhatósági választásokat megelőző tájékoztató röplapok kiadása, tájékoztatás a földtörvényről, a szeparált szemétgyűjtésről, a népi építészeti emlékek védelmének szükségességéről)
- Gyerekekkel való kézműves foglalkozások szervezése (batikolás, tojásfestés, sorban a IV. Szivárvány gyermektábor megrendezése, Szivárvány-játszóházak)


A társulás további céljai:
1. Programok szervezése a környezetvédelem témájában és annak megőrzése céljából
2. Az őshonos növények és gyümölcsfák megmentése egy génbank kialakítása céljából
3. A község monográfiájának megírása és kiadása, képeslap kiadása a községről
4. Tanösvények létesítése
5. A községhez tartozó határ- és dűlőnevek eredeti nevének megőrzése, megismertetése a fiatal generációval és láttatása (kihelyezett jelzőtáblák segítségével)
6. A kopjafák és az épített örökség védelme érdekében helyi érvényű műemlékvédelmi rendelet kidolgozása
7. Egy Minta-ház létesítése (falumúzeum)
8. Játszótér építése természetes anyagok felhasználásával


Kovács Ágnes


Cím: 049 43 SILICKÁ JABLONICA 83
Tel.: +421 907 587258, 421 58 7331448
E-mail: agi.kovacsstonline.sk
Posta: 048 01 Rožňava, SR Kyjevská 42,

vissza