vissza

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

Jász-Nagykun-Szolnok megye az Alföld szívében fekszik, tökéletes síkság, földrajzilag homogén terület, mely azonban eltérő kultúrájú és hagyományú vidékeket foglal magában. Két jellegzetes tájegysége a Jászság és a Nagykunság, melyet Szolnok környékének és a Tiszazugnak sajátos képe színesít. A megye múzeumainak gyűjteményei e sokszínűséget illusztrálják.

A megyei szervezet központi múzeuma a Szolnokon működő Damjanich János Múzeum. Gyűjtőterülete régészet, természettudomány, néprajz, képzőművészet, iparművészet, numizmatika, történettudomány, irodalomtörténet tárgykörben a megye egészére kiterjed. Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mint mindenütt az országban - 1962-ben alakult meg a megyei múzeumi szervezet, s ezzel a korábban közvetlen minisztériumi irányítás alatt álló intézmények megyei fennhatóság alá kerültek. Az országosan, sőt nemzetközileg is számon tartott kutatómunka elismeréseként a megyei múzeumi szervezet 1984-ben elnyerte az akadémiai kutatóhely címet. Nagyszabású, több éven át folyó őskori, népvándorlás kori, középkori régészeti feltárásainkat hazai és külföldi szakemberek érdeklődése kísérte. Történeti, néprajzi, természettudományi gyűjtésekre szervezett táboraink munkájában számos külső szakember vett részt. Az Alföld neolitikumát vagy hazai bronzkori tellkultúráinkat bemutató kiállításaink Európa különböző helyein (Frankfurt, Freyburg, Krefeld, Hamburg, Dijon, Párizs, Nantes stb.) kerültek bemutatásra.

Megalakuláskor a vezető szerepet betöltő Damjanich János Múzeum mellett a szervezetben öt tagmúzeum működött: a Jász Múzeum Jászberényben, a Kiss Pál Múzeum Tiszafüreden, a Györffy István Nagykun Múzeum Karcagon, a Finta Múzeum Túrkevén és a Tiszazugi Földrajzi Múzeum Tiszaföldváron. A megyei szervezet azóta két tájmúzeummal gyarapodott, tagjaink sorába került a Helytörténeti Múzeum Kunszentmártonban és a Túri Fazekas Múzeum Mezőtúron.

Cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
5000 Szolnok, Kossuth tér 4., 5001 Pf. 128.
Tel.: +36 56 421 602, fax.: +36 56 510 151
e-mail: muzeumdjm.hu
Internet elérhetőség: www.djm.hu
A tagintézmények honlapjai a megyei múzeumi igazgatóság honlapjáról érhetők el.

Jász Múzeum Jászberény
(8 kép)

Györffy István Nagykun Múzeum Karcag
(2 kép)

Damjanich János Múzeum Szolnok
(13 kép)

Tiszazugi Földrajzi Múzeum Tiszaföldvár
(8 kép)

Finta Múzeum Túrkeve
(12 kép)

Helytörténeti Múzeum Kunszentmárton
(7 kép)
Bemutatkozás (ppt) 13MB

Kiss Pál Múzeum Tiszafüred
(11 kép)

Túri Fazekas Múzeum Mezőtúr
(5 kép)
Információs füzet (pdf)

vissza