vissza

Rozsnyói Bányászati Múzeum

A Rozsnyói Bányászati Múzeum a járási honismereti múzeum szerepét tölti be. Szakosítása a Szepes Gömöri Érchegység bányászatára és kohászatára, valamint Felső-Gömör képzőművészeti alkotásainak gyűjtésére irányul.

Az 1902-ben alakult intézményt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület borsod-gömöri csoportja alapította. Már 1905-ben az erre a célra épített épületbe költözhetett és 1912-ben megnyílhatott az első bányászati-kohászati és mineralógiai tárlat. Ebben az évben bontogatta szárnyait a Rozsnyói Városi Múzeum is, melynek bölcsőjénél a város intelligenciája, főleg a gimnáziumok tanárai álltak. A két háború között ez a múzeum működött jobban, figyelemre méltó volt a gyűjtemény gyarapodása, szakmai rendezése és az állandó kiállítás kivitelezése. Ekkor a múzeum élén Rozsnyó szülötte a neves festő és grafikus Tichy Kálmán állt.

Többszöri próbálkozás után 1940-ben a két múzeum egyesült és három évvel később a rendbehozott bányászati múzeum épületében megnyílt az egyesült múzeum állandó kiállítása, mely két részre volt osztva: bányászati és kohászati részre ill. honismereti egységre.

A második világháború alatt az épület megsérült, a gyűjtemény egy részét szétlopták. Az igazi muezológiai tevékenység csak 1956-ban vehette kezdetét, mely a múlt század hetvenes ill. nyolcvanas éveiben érte el tetőpontját. Ekkor nyílt lehetőség a gyűjtemény gyarapítására a múzeum kibővítésére és új állandó tárlatok kiépítésére. Ehhez sokban hozzájárult a képzett fiatal szakemberek megtartása.

Ma a múzeum gazdag gyűjteménye 12 szakot képvisel: régészet, ásványtan, bányászat-kohászat, állattan, növénytan, történelem, éremtan, néprajz, fegyverek, barlangászat, képzőművészet, film-video. Az érdeklődőket a múzeum hat állandó tárlattal és számos időszaki kiállítással várja. A legjelentősebb kiállításokkal rendszeresen bemutatkozik a hazai és külföldi múzeumokban. Hasonlóan nyitott a külföldi kiállítások fogadására is.

A múzeum évente négy-öt kutató-feladatot tűz ki célul, többször a kerületi ill. orzságos kutatómunka megoldásában is részt vesz. Évkönyvei nem jelennek meg rendszeresen, de a dolgozók cikkei és tanulmányai számos bányászati, barlangászati, néprajzi és muzeológiai folyóiratban olvashatóak. A nagyközönség számára minden évben megjelenteti a Múzeumi Újságot, mely az aktuális, regionális muzeológiai történésekről tájékoztatja az olvasót.Csobádi József
Cím: 04801 Rozsnyó, Safárik utca 31., Szlovákia
Tel.: 421 58 7343710, Tel./Fax: 421 58 7881122

vissza