vissza

Szilárdfy Jakab Városvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Egyesületünk 2001-ben alakult tizenhat kunszentmártoni magánszemély elhatározásából. A megalakulás óta létszámunk 25 főre emelkedett. Mint ahogyan az Alapító Okiratban is megfogalmaztuk, az egyesület célja Kunszentmárton város épített környezetének, természeti értékeinek védelme, a múlt tárgyi emlékeinek és szellemi értékeinek felkutatása, azok közkinccsé tétele. Ennek a célnak a jegyében tevékenykedik egyesületünk mind a mai napig a város lakóinak támogatásával.

A közelmúlt egyesületi tevékenységéből a következő néhány eseményt emeljük ki:
- Folyamatos munkával bővítjük városunk értékes építészeti emlékeinek fotóarchívumát.
- 2008 elején közreműködtünk a Kunszentmárton épített öröksége című kiállítás előkészítésében (fotók készítése, az épületek történeteinek megírása, a kiállítást kísérő katalógus lektorálása) a kiállítás megrendezésében.
- Az épített és természeti örökség védelmének városi rendeletét Kunszentmárton 2008-ban alkotta meg. Ennek előkészítésében, majd véleményezésében kérték egyesületünk közreműködését. Tanácsainkat, véleményünket figyelembe vették a rendezési terv, településfejlesztési koncepció megalkotása során. A város helyi védelemre érdemes és városképileg meghatározó épületegyütteseit felkutattuk és lefotóztuk.
- A múzeumi, plébániai, könyvtári kiállítások rendezésében közreműködtünk. (A Római katolikus templom története, P. Szeőke Izabella emlékkiállítás)
- A Kunszentmárton, a mezőváros c. tanulmánykötet nyomdai előkészítésében és a kötet bemutatójának megszervezésében segítséget nyújtottunk. Az egyesület több tagja egyben a kötet írója is.
- A Kulturális Örökség napján vállaltuk a látogatók vezetését több kunszentmártoni épületben, a nap megszervezésében minden évben részt veszünk.Kunszentmárton, 2009. november 13.Tóthné Barna Mária - Pusztai Gabriella


Cím: Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Magyarország, Kerületiház u. 8., 5440
Tel.: 0036/56/461-508
E-mail: muzeumatomlocben@t-online.hu

vissza